Księgowość – pełna oferta

Nasze biuro rachunkowe oferuje przede wszystkim pełną obsługę księgową podmiotów gospodarczych.

W ramach naszej działalności, jako Biuro Rachunkowe Katarzyna Spławska zawieramy współpracę z podmiotami prowadzącymi księgi rachunkowe i prowadzimy pełną księgowość a także z podmiotami rozliczającymi się na podstawie książki przychodów i rozchodów oraz ewidencji przychodów. Oferujemy pełną księgowość podmiotów prawnych.

Prowadzenie ksiąg handlowych – w zakresie zgodnym z przepisami ustawy o rachunkowości

Składa się na to między innymi:

 • weryfikacja pod względem formalnym i rachunkowym dostarczonych dokumentów,
 • ewidencja zdarzeń gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz polityką rachunkowości firmy,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • analiza wyniku finansowego oraz podatkowego.

Prowadzenie książki przychodów i rozchodów oraz ryczałtu ewidencjonowanego w zakresie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Finansów, a w szczególności:

 • weryfikacja pod względem formalnym i rachunkowym dostarczonych dokumentów,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • analiza wyniku podatkowego.

Prowadzenie ewidencji i rozliczeń VAT

Zwłaszcza:

 • sporządzanie rejestrów zakupu oraz sprzedaży,
 • rejestracja dla potrzeb VAT oraz aktualizacja zgłoszonych danych,
 • sporządzanie i składanie deklaracji VAT oraz VAT UE,
 • kontrola dokumentów dotyczących operacji podlegających rozliczeniu VAT,
 • zwrot VAT za materiały budowlane.

Obsługa kadrowo – płacowa pracowników oraz zleceniobiorców, m.in:

 • sporządzanie list płac oraz rachunków do umów cywilnoprawnych,
 • obsługa rozliczeń z ZUS,
 • sporządzanie umów o pracę, zlecenia, o dzieło,
 • prowadzenie kartotek pracowników,
 • rozliczenia roczne pracowników,
 • sporządzanie deklaracji PIT-4.

Sporządzanie sprawozdań finansowych, analiz ekonomicznych

W szczególności:

 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów pieniężnych, informacja dodatkowa),
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych oraz innych wymaganych przez banki, ubezpieczycieli, leasingodawców,
 • sporządzanie bieżących analiz dla kontrahentów zgodnie z ustalonymi wzorami.